Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Let's have a chat about ChatGPT: A study of how private actors and chatbots are challenging the role of universities and (perhaps) influencing how we understand professional boundaries. Project leader: Anna Jonsson. Project group: Anna Jonsson, Charlotta Kronblad and Frida Pemer

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Metaphors we supervise by. Project leader: Anna Jonsson. Project group: Axel Brechensbauer, Olof Hallonsten, Anna Jonsson, Jens Rennstam and Nadja Sörgärde

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse

Företagsekonomins roll i samhället – en kunskapsserie. Projektledare: Maria Grafström. Projektgrupp: Axel Brechensbauer, Maria Grafström och Anna Jonsson

LMK Stiftelse

LMK Stiftelse

Tilldelad stipendium, tillsammans med andra forskare vid Lunds universitet, för Idéforum i Björkliden 2023.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Att organisera ekosystem för lärande: Hur professionella tjänsteföretag söker kunskap utanför professionens och organisationens gränser. Projektledare: Frida Pemer. Projektgrupp: Anna Jonsson, Charlotta Kronblad och Frida Pemer.

Vinnova

Vinnova

Ökad samverkanskompetens inom universitet och högskolor: Utveckling och test av ett kurskoncept. Projektledare: Eugenia Perez Vico. Projektgrupp: Anna Jonsson, Eugenia Perez Vico och Diamanto Politis.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar

Kurslitteraturpriset 2016

Kurslitteraturpriset 2016

Vinnare av Kurslitteraturpriset 2016. 1:a pris 2016: En berättelse om organisering.

LMK Stiftelsen

LMK Stiftelsen

Utvald, tillsammans med elva andra forskare vid Lunds universitet, till LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden 2016.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Om internationalisering och lärande i praktiken - en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företag.

Jan Wallander & Tom Hedelius Stiftelse

Jan Wallander & Tom Hedelius Stiftelse

Learning how to internationalize in practice - a case study of how local national firms from emerging markets acquire large multinational firms.

Handels Utvecklingsråd

Handels Utvecklingsråd

Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår. Projektledare Anna Jonsson. Projektteam: Niklas Egels-Zandén, Catrin Lammgård, Johan Hagberg, Anna Jonsson och Malin Sundström.

Ragnar Söderbergs Stiftelse

Ragnar Söderbergs Stiftelse

Importing Swedish retail companies: predictors of performance. Responsible; Professor Deo Sharma. Project team; Deo Sharma, Daniel Tolstoy and Anna Jonsson.

Jan Wallander scholarship

Jan Wallander scholarship

Awarded with the Jan Wallander scholarship, Handelsbankens research foundation, 16th May 2008

Strategic Management Society

Strategic Management Society

Winner of the 2007 Booz Allen Hamilton/SMS PhD Fellowship for her paper “The Learning Paradox: An Observation Of Knowledge Sharing At IKEA Japan”.