• Welcome

  Knowing in Practice refers both to a research perspective for how to understand knowledge sharing and to the analytical method that Anna Jonsson apply.

  View my research
 • Why Knowledge

  Sharing?

  The ability to share knowledge is not only important for the individual organisation, but also for society due to globalization, digitalization and the ongoing generation shift on the job market. In short, we need to understand how to organize and lead change.

  View my services

Knowing in Practice

is Ph D Anna Jonsson

Anna Jonsson is associate professor/docent and senior lecturer at Lund University School of Economics and Management.

Anna is also a researcher at Score, which is part of Stockholm University and Stockholm School of Economics.

Read more 

Awards

AWARDS & SCHOLARSHIP / RESEARCH GRANTS
Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Kunskapsserien: Om konsten att kommunicera och samverka bortom elfenbenstorn och marknadstorg genom serieteckningar

Kurslitteraturpriset 2016

Kurslitteraturpriset 2016

Vinnare av Kurslitteraturpriset 2016. 1:a pris 2016: En berättelse om organisering. Författare: Maria Grafström, Anna Jonsson, Oline Stig och Lars Strannegård

LMK Stiftelsen

LMK Stiftelsen

Utvald, tillsammans med elva andra forskare vid Lunds universitet, till LMK-stiftelsens Idéforum i Björkliden 2016.

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Bortom torghandel och elfenbenstorn: En studie om integrerad vetenskap för hållbar kunskapsförsörjning

Riksbankens Jubileumsfond

Riksbankens Jubileumsfond

Om internationalisering och lärande i praktiken - en studie om hur lokala nationella företag förvärvar stora multinationella företag.

Jan Wallander & Tom Hedelius Stiftelse

Jan Wallander & Tom Hedelius Stiftelse

Learning how to internationalize in practice - a case study of how local national firms from emerging markets acquire large multinational firms.

Handels Utvecklingsråd

Handels Utvecklingsråd

Nya affärsmodeller i digitaliseringens spår. Projektledare Anna Jonsson. Projektteam: Niklas Egels-Zandén, Catrin Lammgård, Johan Hagberg, Anna Jonsson och Malin Sundström.

Ragnar Söderbergs Stiftelse

Ragnar Söderbergs Stiftelse

Importing Swedish retail companies: predictors of performance. Responsible; Professor Deo Sharma. Project team; Deo Sharma, Daniel Tolstoy and Anna Jonsson.

Jan Wallander scholarship

Jan Wallander scholarship

Awarded with the Jan Wallander scholarship, Handelsbankens research foundation, 16th May 2008

– See all awards & scholarship / research grants –

Research

RESEARCH INTERESTS

Anna Jonsson’s research mainly focuses on consequences of globalization and digitalization and the need for knowledge sharing and learning in organizations and society. Her findings point towards the importance of learning and sharing knowing in practice, where FIKA plays an important role.

Anna Jonsson is currently involved in two research projects; one focusing on the on the learning processes of emerging market MNCs, and one on integrated knowledge development for securing long-term and sustainable provision of knowledge in society.

 

RESEARCH SEMINARS, WORKSHOPS & SPEECHES

A selection of public talks

VA-dagen 2019

Medverkar i samtal om samverkan i Stockholm den 8 oktober.

Bokmässan

Medverkar i Bokmässan 2019, fredag den 27 september med anledning av ”Kampen om kunskap: Akademi och praktik” samt ”En berättelse om organisering”.

Almedalen

Medverkar i Civilsamhällsmingel i Ideella trädgården, tisdag den 2 juli kl 8-9.

Tillitsdelegationen

Forum Tillit: Samverkan, 2018-12-11

IVA Seminarium

Samverkan – ord eller praktik. 2018-05-23

Nätverket för samverkansforskning

Samverkan bortom torghandel och elfenbenstorn, 2018-04-24

MiL Institute

BRIDGING THE GAP – research, practice and application, 2018-01-26

RIFO

Samverkan i ropet: Vad menas egentligen med samverkan? Är samsyn möjlig och eftersträvansvärd?, 2018-01-24

Kommunförbundet Skåne

Medverkar i samtal kring arbete med strategier för forskningssamverkan inom kommunerna den 24 oktober. Föredrag om Vetenskap och kunskap i praktiken.

– See all research seminars, workshops & speeches –

In Media

Kvalitetsmagasinet

”Tappa inte bort värderingarna vid digitalisering”, 2019 nr 3.

Webbsändning, Tillitsdelegationen

Webbsändning Forum Tillit, 2018-12-2

Expressen

IKEAs förändringar går emot Kamprad, 2019-01-26

Sveriges Radio P4

”Eftermiddag i P4 Malmöhus”, 2018-11-22 (0.18-0.25

Sveriges Radio P4

”Förmiddag i P4 Kristianstad”, 2018-11-22 (1.05-1.24)

Sveriges Radio

”Efter varslen – så ser forskaren på IKEA:s situation”, 2018-11-22

DN, Ekonomi

”Ikeas ordförande om varslet: Tyvärr är det ett måste”, 2018-11-21

SvD Kultur, Debatt

”Det är genom fiktion som faktan får liv och mening”, 2018-08-03

DN Debatt, Replik

"Svenskt Näringsliv behöver se bortom sin egen tårtbit", 2018-08-03

– See earlier appearances in media –

Services

There is a growing interest for issues related to knowledge management and ways for how to lead knowing in practice. The ability to share knowledge is not only important for the individual organization, but also for society due to globalization, digitalization and the ongoing generation shift on the job market.

Welcome to contact Anna Jonsson if you are interested in her participation in the issues related to her research and in following areas.

Speeches related to research

Speeches related to research

Analyses & Reports

Analyses & Reports

Workshops & Panel debates

Workshops & Panel debates

Publications

MONOGRAPHS & EDITED BOOKS

 

Kampen om kunskap: Akademi och praktik

Kampen om kunskap: Akademi och praktik

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M., (2019) red. Stockholm: Santérus Förlag.

En berättelse om organisering

En berättelse om organisering

Grafström, M., Jonsson, A., Stig, O. & Strannegård, L. (2017) Lund: Studentlitteratur.

Handelns digitalisering

Handelns digitalisering

Hagberg, J. & Jonsson, A. (2016) Undran inför framtidens affärer. Lund: Studentlitteratur.

När ledarskapet krackelerar

När ledarskapet krackelerar

Alvesson, M., Jonsson, A., Sveningsson, S. & Wenglén, R. (2015) Ledarskap i den inte så lätta praktiken. Lund: Studentlitteratur.

Efter Festen

Efter Festen

Eldén, S. & Jonsson, A. (2014) (red). Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller, En överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron. Lund: Studentlitteratur.

True Partnership as True Learning

True Partnership as True Learning

Jonsson, A. (2013) Knowledge Sharing within Mannheimer Swartling. Uppsala: Iustus förlag.

Kunskapsöverföring och Knowledge Management

Kunskapsöverföring och Knowledge Management

Jonsson, A. (2012) Malmö: Liber.

Knowledge sharing across borders - Dissertation

Knowledge sharing across borders - Dissertation

Jonsson, A. (2007) A study in the IKEA world. Lund Studies in Economics and Management, 97. Lund: Lund University press.

 

JOURNAL ARTICLES

Professional blinders? The novel as an eye-opener in organizational analysis.

Grafström, M. & Jonsson, A. (2018) Special issue: ’Tropes, Genres, Fiction: Literature and Organization’ in Culture and Organization.

Retail digitalization: Implications for physical stores.

Hagberg, J., Jonsson, A. & Egels-Zandén, N. (2017) Editorial: Retail digitalization: Implications for physical stores. Special Issue. Journal of Retailing and Consumer Services, 39, 264–330.

Ledarskap, ledarskap… men inget lärande?

Jonsson, A. (2016) Ledarskap, ledarskap… men inget lärande?. Organisation & Samhälle, 2016/2.

Ambidexterity as a dynamic capability in the globalization of the multinational business enterprise (MBE): Case studies of AB Volvo and IKEA

Vahlne, J-E. & Jonsson, A. (2016). International Business Review, 24 May. doi:10.1016/j.ibusrev.2016.05.06

The bumpy road to exercising leadership: Fragmentations in meaning and practice

Alvesson, M. & Jonsson, A. (2016) Leadership, April 19, 2016, doi: 10.1177/1742715016644671

The Influence of a Retail Firm’s Geographic Scope of Operations on Its International Online Sales.

Tolstoy, D., Jonsson, A. & Sharma, D. (2016) International Journal of Electronic Commerce, Vol 20(3): 293-318.

A thematic analysis of research on global sourcing and international purchasing in retail firms

Jonsson, A. & Tolstoy, D. (2014) International Journal of Retail & Distribution Management, 42(1) :56-83.doi: http://dx.doi.org/10.1108/IJRDM-05-2012-0046

Beyond knowledge management

Jonsson. A. (2013) Understanding how to share knowledge through logic and practice. Knowledge Management, Research & Practice. Advance online publication, July 22, 2013; doi:10.1057/kmrp.2013.28

The package logic

Johansson, M. & Jonsson, A. (2012) A study on value creation and knowledge flows. European Management Journal, 30(6): 535-551.

– See earlier journal articles –

CHAPTERS IN BOOKS

Samverkansjakten: Kanske är vi bara kloka tillsammans

Jonsson, A. (2019) Samverkansjakten: Kanske är vi bara kloka tillsammans, sid. 35-44 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

En kamp bortom torg och torn

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) En kamp bortom torg och torn, sid. 145-152 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag. Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg

Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2019.) Kunskap mellan elfenbenstorn och marknadstorg, sid. 9-14 i Brechensbauer, A., Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (red.). Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag. Kampen om kunskap – akademi och praktik. Stockholm: Santérus Förlag.

Från folkbildning till kunskapsproduktion

Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020) Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle. I Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Om styrning och kontroll i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.

Samverkan i ropet

Jonsson, A. (2018) Samverkan i ropet. Hur förväntas vi nå ut med vår forskning? I Sjöholm, C. & Jernek, M. (red.) Är det någon konst att vara akademiker? Ett symposium om Academic skills. Lund: Lunds universitet, s. 55-62.

Dragons with Horsepower

Jonsson, A. (2017) Dragons with Horsepower: Learning from the Internationalization of Emerging Market Firms. In Marinova, S. Larimo, J. & Nummela, N. (eds) Value Creation in International Business - Volume 1: An MNC Perspective.

En integrationist? JaVIsst!

Jonsson, A. (2014) I Mineur, E. & Myrman, B. (red) Hela vetenskapen. 15 forskare om integrerad forskning, 91-100.

KreattraktiVItet

Jonsson, A. (2014) Om lärande arbetsplatser för ständig förnyelse och hållbar framgång, eller, Om önskan att få ett pris ur Kungens händer. I Håkansson, R., Sjögren, N-O. & Alm, P. (red) Kreativa miljöer – hur uppstår de?. Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.91-112.

Management - an advanced introduction

Jonsson, A. & Tell, F. (2013) Knowledge management. In Strannegård, L. & Styhre, A. (eds) Studentlitteratur. Lund, pp 75-106.

– See earlier chapters in books –

WORKING PAPERS & REPORTS

Digitalisering i handeln: Navigera rätt bland utmaningar och möjligheter i den snabba strukturomvandlingen. Handelsrådet, 2017 (Redaktör: Jenny Dahlerus).

Jonsson, A., Egels-Zandén, N., Hagberg, J., Lammgård, C., och Sundström, M. (2017). Handelns digitalisering och förändrade affärer. Handelsrådet. Nr 2017:4.

Jonsson, A., Sharma, D. & Tolstoy, D. (2012) Exploring predictors of performance. A study of the international activities of Swedish retail firms. Lund Institute of Economic Research, Working paper series 2012/3.

Jonsson, A. (2007k) Knowledge sharing at micro level: A participant observation at IKEA in Japan. The Institute of Economic Research Working Paper Series, 2007:2.

Jonsson, A & Kalling, T. (2006c) Challenges to knowledge sharing across national and intra-organizational boundaries: A comparison of IKEA and SCA Packaging. The Institute of Economic Research Working Paper Series, 2006:8.

 

CONFERENCE PAPERS

Jonsson, A. (2018) Unleashing learning: Towards a collaborative-based view of the global firm – beyond a western perspective. Paper accepted and to be presented at the LAEMOS Conference, Buenos Aires, Argentina, 22-24 March 2018

Jonsson, A. & Alvesson, M. (2017) The tension between functional stupidity and dysfunctional anxiety in public organisations. Paper accepted and to be presented at the NFF 24th Nordic Academy of Management Conference, Bodö, Norway, 23-25 August 2017.

Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2017) Collaborating across societal sectors: A buzzword or a governance mechanism for research? Paper accepted and to be presented at the NFF 24th Nordic Academy of Management Conference, Bodö, Norway, 23-25 August 2017.

Jonsson, A. (2017) Organizational capability building: a case study of an emne’s quest for learning. Paper accepted and to be presented at the 33rd EGOS Colloquium, Copenhagen, Denmark, 6-8th July 2017.

Egels-Zandén, N., Hagberg, J. & Jonsson, A. (2016) Digitalizing IKEA: From a strategy-as-practice perspective. Paper accepted and to be presented at NRWC, Aarhus, Denmark, 9-10th November 2016

Jonsson, A. & Sundström, M. (2016) Value co-creation in a digitalized retail context: learning how to learn from customers. Paper accepted and to be presented at CERR, Toulouse, France, 2nd-4th June, 2016

Jonsson, A. & Sundström, M. (2016) How digitalization affects the logics for value co-creation and learning. Paper accepted and to be presented at EIRASS, Edinburgh, Scotland, 11th-14th July, 2016

Jonsson, A. (2015c) Retail digitalization: A research agenda for how to meet the on-going transformation process. Paper accepted for EAERCD, Rennes, France, 1-3 July 2015.

Jonsson, A. (2015b) Curiosity as methodology: Creativity, reflexivity and responsibility through the iterative knowledge process of doing ethnographic work. Paper accepted and to be presented at EGOS, Athens, Greece, 2-4 July 2015.

– See all conference papers –

Charles Darwin

Charles Darwin

Naturalist and geologist

It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one that is most responsive to change.

Heil et al

Heil et al

2000: vii

Simple truths are the hardest to come to – and the most powerful to use.

The Go-giver

The Go-giver

Burg & Mann 2007: 109

So the secret to success,” Joe went on, “to gaining it, to having it, is to give, give, give. The secret to getting is giving. And the secret to giving is making yourself open to receiving.

Alfred Einstein

Alfred Einstein

Crossan et al, 2011: 454

Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius – and a lot of courage – to move in the opposite direction.