D-congress

Medverkar i D-congress om digitalisering och vitalisering av detaljhandeln, 12 mars 2015 Göteborg.

Läs mer om D-congress här