Stolt handledare

Stolt handledare. Björkehed, S & Lehtinen, J. – Sveriges HR förenings uppsatspris 2014.

Läs mer här.