Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Rapport från programträff. 2017-11-24. Riksbankens Jubileumsfond. Läs mer här.