Samverka

Erbjudande om kurs om samverkan för forskare och lärare vid universitetet.

Se mer info om kursen.