Fekis 2015

Diskussion ”Om att lära (ut) och leda (in). Reflektioner kring ledarskap i förändring.”tillsammans med Mats Alvesson och Martin Blom (EHL, LU), 22 oktober 2015.

Läs mer här