Diskussion om Efter festen

Samtal tillsammans med Sara Eldén hos Centrum för Idrottsforskning. Nätverksträff 18 april 2016, Stockholm.

För information om nätverksträffen, läs mer här.

För mer information om boken, läs här.