Efter festen

Medverkar vid ”Karriärutvecklingsdag: Från doktor till docent”, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 20 april 2017.
Prat om Efter festen – om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller, en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.