Betydelsen av en StruKULtur

Prat om betydelsen av en StruKULtur. Lunds Universitet, Introduktion för nyanställda, 6 mars 2013.