DN Debatt, Replik

“Svenskt Näringsliv behöver se bortom sin egen tårtbit”, 18-08-03

Läs mer om artikeln här.