FEKIS 2013

Leder samtal om “Företagsekonomisk teori – Vilken roll spelar teoriböcker för studenter och lärare?” vid FEKIS 2013, 24 oktober.