Forskar Grand Prix

Medverkar i Forskar Grand Prix, 26 september 2014, samt Akademisk kvart, 10 november 2014.