HUI Frukostseminarium

Frukostseminarium “I ständig förändring för ständig förnyelse”, HUI, Stockholm 8 maj 2015.

Läs mer om Frukostseminariet, här.