Retail forum

När handeln digitaliseras blir människan viktigare.

Retail forum, Göteborg (4 oktober 2016), Stockholm (13 oktober 2016)