SvD Kultur, Debatt

”Det är genom fiktion som faktan får liv och mening”, 18-08-03

Läs mer om artikeln här.