FEKIS 2023

Medverkar i tre panelsamtal om synen på företagsekonomi, kurslitteratur och samverkan vid FEKIS 2023, 11-12 oktober, Handelshögskolan i Stockholm.

Se här