New book chapter

In “Engaging in Societal Collaboration Through Reflexivity: Experiences from a Cross-Disciplinary Pilot Course for Faculty” Eugenia Perez Vico, Diamanto Politis and I share the reflections from our cross-disciplinary pilot course and discuss the need for a reflexive scholarship. In an edited volume on how universities matter, by Pauline Mattsson, Eugenia Perez Vico and Linus Salö.

Read here

Nya anslag

Har tilldelats nya medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

  •  Ett nytt forskningsprogram tillsammans med Charlotta Kronblad och Frida Pemer om framväxten av ChatGPT och hur privata aktörer (eventuellt) utmanar akademins sätt att organisera sig. Kompletterar vårt pågående forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, om digitalisering, professionella tjänsteföretag och ekosystem för lärande.

 

Läs mer här