New edited volume

New edited volume on metaphors we supervise by, together with co-editors Olof Hallonsten, Jens Rennstam and Nadja Sörgärde.

Read more here

Research comics by Axel Brechensbauer, The Research Comic Group. Read more here

Communication project financed by: Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Read more here

Nya anslag

Har tilldelats nya medel från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse.

  •  Ett nytt forskningsprogram tillsammans med Charlotta Kronblad och Frida Pemer om framväxten av ChatGPT och hur privata aktörer (eventuellt) utmanar akademins sätt att organisera sig. Kompletterar vårt pågående forskningsprojekt, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond, om digitalisering, professionella tjänsteföretag och ekosystem för lärande.

 

Läs mer här