Forskningskommunikation

Utsedd av Veteskapsrådet att som en av åtta ledamöter ingå i referensgruppen för forskningskommunikation 2023–2025.

Läs mer här