UKÄ

Medverkar i UKÄs rådgivande för tematiska utvärdering av lärosätenas samverkan med det omgivande samhället.