Samverkanskurs

Samverkanskurs utvecklad av Eugenia Perez Vico, Diamanto Politis och mig finns nu öppen och tillgänglig för alla. Resultatet av vårt forskningsprojekt och av att snabbt behöva ställa om till ett digital kursformat, som kanske kan inspirera andra i syfte att bygga upp en kunskapsbank.