Universitetsläraren

Universitetslärare skriver om vårt samarbete i The Research Comic Group och möjligheterna med att låta vetenskap och seriekonst samspela.

På svenska: https://universitetslararen.se/2022/09/15/konst-och-vetenskap-samspelar-i-serieform/

In English: https://universitetslararen.se/2022/09/15/art-and-science-meet-in-cartoon-form/