Tillitsdelegationen

Medverkar i panelsamtal, med utgångspunkt i vårt forskningsprojekt, vid Tillitsdelegationen Forum Tillit den 11 december.

Läs mer om forskningsprojektet här.

Läs mer om Tillitsdelegationen här.