Forum för forskningskommunikation

Medverkar tillsammans med Axel Brechensbauer i Forum för forskningskommunikation, den 1 oktober 2020.

Läs mer om vetenskapsfestivalen.