Vetenskapssocieteten 100 år

Medverkar i Vetenskapssocieteten 100 år, den (6 maj) 27 november 2020 i Lund.

Läs mer om eventet.