Formas rapport

På uppdrag av Formas har Maria Grafström och jag gjort en uppföljning av Formas kommunikations- och nyttiggörandeutlysningar. Rapporten ingår som ett av flera underlag för Formas inspel till den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

Läs mer här

och här