Essä

Medverkar med essän ”Samverkan: Om konsten att veta och skapa tillsammans”. I Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red) I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, s.171-178.

Läs mer.