Forskningskommunikation

Invald och medverkar i två expertgrupper om forskningskommunikation. Dels i ett samtal om en forskarutbildning med fokus på forskningskommunikation arrangerat av Vetenskapsrådet. Dels i ett EU-projekt – Rethink – som Vetenskap & Allmänhet driver för den svenska medverkan i projektet.