Legal leadership

Medverkar i ledarskapsprogram arrangerat av Novare Leadership Academy och Legal Leadership Academy, den 8 oktober 2021, Stockholm.