Essä

Medverkar med essän ”Samverkan: Om konsten att veta och skapa tillsammans”. I Rahm, H., Dunér, D., Hidal, S. & Jonsson, B. (red) I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora. Göteborg/Stockholm: Makadam Förlag, s.171-178.

Läs mer.

Nya bokkapitel

Kapitel om samverkan: Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020)
Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle.
I Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Ledning och (sned-)styrning i högskolan.
Lund: Studentlitteratur. s.219-240

Läs mer om boken på Studentlitteratur.

 

Kapitel om att skriva böcker och skriva annorlunda: Grafström, M. & Jonsson, A. (2020)
When fiction meets theory: Writing with voice, resonance, and an open end. In Harding, N., Helin, J. & Pullen, A. (eds) Dialogues in critical management studies (CMS) – writing differently.
Emerald Publishing, pp 113-129.

Läs mer om boken på Emerald Publishing.