Samhällets kunskapsförsörjning

Information om forskningsprogrammet om samhällets kunskapsförsörjning, där vårt projekt ingår som ett av åtta.

Läs mer här.