Ökad samverkanskompetens

Rapport om lärdomar från att initiera och organisera en kurs om samverkan, tillsammans med Eugenia Perez Vico och Diamanto Politis

Läs mer om rapporten