Kompetensforum

Medverkar i Region Skånes Kompetensforum ”Hållbar regional tillväxt” den 26 januari 2024.

Se här