Expertgrupp

Expertgrupp ska föreslå forskarutbildning med mer kommunikation. Vetenskapsrådet och Örebro universitet i samarbete för satsning på forskningskommunikation 2020-12-02.

Läs mer på Vetenskapsrådet.