FEKIS

Leder tillsammans med Maria Grafström (Score) två panelsamtal vid FEKIS 2017 på Malmö Högskola:

Onsdag 18 oktober: “Samverkan i ropet: En diskussion om att verka och veta tillsammans”.
Torsdag 19 oktober: “Vad händer i mötet mellan teori och fiktion? Att undervisa med hjälp av skönlitteratur”

Läs mer om när och var här!

Varmt välkomna!