Ny bok

Essäsamlingen ”Kampen om kunskap: Akademi och praktik” (Santérus Förlag), med bidrag från Mats Benner, Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Olof Hallonsten, Anna Jonsson, Mikael Klintman, Mari Kågström, Kajsa Lindberg, Eugenia Perez Vico, Peter Svensson, Katarina Wadstein MacLeod, Sven Widmalm, Johan Östling.

Mer information om boken.