Organisation & Samhälle

Skriver i Organisation & Samhälle tillsammans med Axel Brechensbauer, Maria Grafström, och Mikael Klintman: Att nå bortom grupptänkandet – ett konststycke! (2020, nr 1)

Läs mer här.