RIFO 2018

RIFO, Samverkan i ropet: Vad menas egentligen med samverkan? Är samsyn möjlig och eftersträvansvärd?, 2018-01-24. Läs mer här!