Nya bokkapitel

Kapitel om samverkan: Grafström, M., Jonsson, A. & Klintman, M. (2020)
Från folkbildning till kunskapsproduktion: Samverkan mellan akademi och samhälle.
I Alvesson, M. & Sveningsson, S. (red.) Ledning och (sned-)styrning i högskolan.
Lund: Studentlitteratur. s.219-240

Läs mer om boken på Studentlitteratur.

 

Kapitel om att skriva böcker och skriva annorlunda: Grafström, M. & Jonsson, A. (2020)
When fiction meets theory: Writing with voice, resonance, and an open end. In Harding, N., Helin, J. & Pullen, A. (eds) Dialogues in critical management studies (CMS) – writing differently.
Emerald Publishing, pp 113-129.

Läs mer om boken på Emerald Publishing.

Ny bok

Essäsamlingen ”Kampen om kunskap: Akademi och praktik” (Santérus Förlag), med bidrag från Mats Benner, Axel Brechensbauer, Maria Grafström, Olof Hallonsten, Anna Jonsson, Mikael Klintman, Mari Kågström, Kajsa Lindberg, Eugenia Perez Vico, Peter Svensson, Katarina Wadstein MacLeod, Sven Widmalm, Johan Östling.

Mer information om boken.