FEKIS

Leder tillsammans med Maria Grafström (Score) två panelsamtal vid FEKIS 2017 på Malmö Högskola:

Onsdag 18 oktober: “Samverkan i ropet: En diskussion om att verka och veta tillsammans”.
Torsdag 19 oktober: “Vad händer i mötet mellan teori och fiktion? Att undervisa med hjälp av skönlitteratur”

Läs mer om när och var här!

Varmt välkomna!

 

Efter festen

Medverkar vid ”Karriärutvecklingsdag: Från doktor till docent”, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 20 april 2017.
Prat om Efter festen – om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller, en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.