Efter festen

Medverkar vid ”Karriärutvecklingsdag: Från doktor till docent”, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 20 april 2017.
Prat om Efter festen – om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller, en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

D-kongress

Paneldiskussion om handelns digitalisering och dess konsekvenser med utgångspunkt från boken ”Handelns digitalisering – undran inför framtidens affärer” tillsammans med Johan Hagberg samt Peder Larsson, tidigare VD på Hemtex och Margareta Boström, affärsutvecklare på Jula. Göteborg, Svenska Mässan, 9 mars 2017.