SCORE

Samtal om vad som händer när kunskap förflyttas, vid Score, den 21 september 2023, Stockholm.

Här